“Sıfır Atık”; döngüselliğe dayalı bir kaynak ve atık yönetimi yaklaşımıdır. Sürdürülebilir üretim ve tüketim alışkanlıklarını teşvik eder ve kaynakların verimli kullanılmasını destekler. Sıfır atık, israftan kaçınmayı ve atığın önlenmesini, azaltılmasını, yeniden kullanılmasını ve geri dönüştürülmesini savunur. Böylece sosyal dayanışmanın geliştirilmesi de dahil olmak üzere olumlu sosyo-ekonomik sonuçlara ulaşılmasına yardımcı olabilir.

Sıfır Atık Sistem Kurulumu

Atık Türleri

Yılda 31.000.000 Ton Atık İle Ne Kazanılır?

42

Milyon Ağaç

585

Milyon kg Daha Az Sera Gazı

69

Milyon m3 Daha Az Su Kullanımı

20

Milyar kwh Daha Düşük Enerji Kullanımı

13

Milyar TL Yıllık Katma Değer