Tesisatçı;farklı amaçlarda kullanılan tüm binaların veya sanayi tesislerinin temiz ve atık su, gaz, buhar, ısıtma sistemlerini kuran, bakımlarını tamamlayan ve onarım işlerini yapan meslek grubudur.

Tesisatçılar, Sıfır Atık Yönetimine
Nasıl Katkı Sunabilirler?

Sıfır Atık Yönetimine Nasıl Katkı Sunabilirler?

Tesisatçıların mümkün olan en az fire ile üretim yapmaya özen göstermeleri önemlidir. Ayrıca kullanılan malzemelerde geri dönüşümden elde edilmiş olanları tercih etmeleri sıfır atık yaklaşımına yönelik olacaktır. Bununla birlikte yapılan işlemler sonrası oluşan atıkları da sınıflarına göre ilgili lisanslı tesise vermelidirler.

Gereksiz Kaynak Kullanımının Azaltılması

Bununla birlikte tesisatçılar atölyelerinde ve işlem yaptıkları konut/iş yerinde sıfır atık yönetimi anlayışını benimseyebilirler, dizayn sırasında gereksiz malzeme kullanımının önüne geçebilirler.