Günlük hayatımızda; evlerimizde işyerlerimizde kullandığımız koltukları yapan ve satan kişilere denir.

Koltukçular, Sıfır Atık Yönetimine
Nasıl Katkı Sunabilirler?

Sıfır Atık Yönetimine Nasıl Katkı Sunabilirler?

Koltukçular ürünleri tasarlarken öncelikle eski ya da artık kullanılmayan koltukları değerlendirebilirler. Eski ürünlerin yeniden kaplanması, şekil verilmesi veya boyanarak değerlendirilmesi öncelikli olarak düşünülebilir.

Gereksiz Kaynak Kullanımının Azaltılması

Bununla birlikte koltukçular sıfır atık yönetimi anlayışı kapsamında ahşap başta olmak üzere çeşitli kaynakların gereksiz kullanımının önüne geçebilirler.