Saç Kurutma Makinesi
Atık Türü

Elektronik

Şununla Atın

PMD çantası veya konteyner

Lütfen Dikkat

Saç kurutmada ya da kurutarak biçimlendirmede kullanılan, elektrikle çalışan, sıcak hava oluşturan küçük ev aletidir.

Saç kurutma makinesi; geri kazanılabilir kablo, metal, plastik vb parçalar barındırmaktadır.

Zararları
Doğru bir biçimde geri kazanılmayan ya da bertaraf edilmeyen her elektrikli ve elektronik atık,  çevre ve insan sağlığını olumsuz yönde etkileyebilmektedir.
Geri dönüşüme verilmezse farklı alanlarda alternatif hammadde olarak kullanılabilecek bir atığı yok etmiş oluruz.

Verilmesi Gereken Yerler
Belediyelerin, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından yetkilendirilmiş kuruluşların veya lisanslı firmaların belirlemiş olduğu toplama noktalarına götürülür veya götürülmesi sağlanır.
Çevre lisanslı atık işleme tesisleri tarafından alınması sağlanır.
Bu malzemeler ya doğrudan yeniden kullanılırlar ya da lisanslı tesislerde değerlendirilebilirler.