Bakanlığımız öncülüğünde, Sayın Emine Erdoğan'ın himayelerinde yürütülmekte olan Sıfır Atık Hareketi kapsamında israftan kaçınılması, atığın önlenmesi, azaltılması, yeniden kullanılması ve geri dönüştürülmesi hedeflenmektedir.

Sürdürülebilir üretim ve tüketim alışkanlıklarını teşvik eden ve kaynakların verimli kullanılmasını destekleyen, sosyal dayanışmanın geliştirilmesi de dahil olmak üzere olumlu sosyo-ekonomik sonuçlara ulaşılmasına yardımcı olan Sıfır Atık Hareketi kapsamında yapılan çalışmalar ile;

- 2017 yılı Haziran ayından bu yana sıfır atık yönetim sistemine geçen bina/yerleşke sayısı yaklaşık 166 bine ulaşmıştır.

- Sıfır atık konusunda yaklaşık 19,2 milyon kişiye eğitim verilmiştir.

- 2017’de % 13 olan geri kazanım oranımız 2021 yılında % 27,2’ye 2022 yılında ise % 30,13’e yükselmiştir.

- Geri kazanım oranımızın 2023 yılında % 35’e, 2035 yılında ise % 60’a çıkarılması hedeflenmektedir.

- Proje başlangıcından bu yana 25,4 milyon ton kağıt-karton, 6,6 milyon ton plastik, 2,6 milyon ton cam, 0,7 milyon ton metal ve 10,2 milyon ton organik ve diğer geri dönüştürülebilir atıklar olmak üzere toplamda yaklaşık 45,5 milyon ton geri kazanılabilir atık, Bakanlığımızdan lisans almış işletmelerce işlenerek ekonomiye kazandırılmıştır.

- Toplanan atıklardan; 96 milyar TL ekonomik kazanç sağlanmış, 703 milyon kWh enerji tasarrufu, 711 milyon m3 su tasarrufu, 82 milyon m3 depolama alanından tasarruf sağlanmış, 4,9 milyon ton sera gazı salımı önlenmiş, 432 milyon ağaç kurtarılmış, 108 milyon varil petrolden tasarruf edilmiştir.

Ülkemizde atık yönetimi noktasında büyük ve hızlı bir dönüşüme kapı aralayan sıfır atık hareketi uluslararası alanda da dikkatleri üstüne çekmiş, bu minvalde hareketin savunucusu Hanımefendi Sayın Emine Erdoğan tarafından sadece ulusal değil uluslararası platformlarda da hareket etkin olarak tanıtılmış ve diğer ülkelere de her fırsatta çağrıda bulunmuştur.

Yerel ölçekte büyük ses getiren Sıfır Atık Hareketi’nin küresel boyutta bir farkındalığa dönüşmesinin öncülüğünün ülkemiz tarafından gerçekleştirecek olması, gerek Sıfır Atık Sistemi’nin kurulmasında önemli bir yol kat etmiş ülkemiz gerekse iklim değişikliği ile mücadelede zorlu bir sınav veren dünya geneli için önemli bir atılım olma özelliği taşımaktadır.

21.05.2023